Finanční poradenství
26. 09. 2017

Vývoj finančního poradenství

Minule jsme se bavili o tom, že odbornost je přidanou hodnotou, ba až konkurenční výhodou. Dnes se podíváme, proč je odbornost tak zásadní a poodhrneme závoj z křišťálové koule budoucnosti. Podíváme se, jak to bude s naším oborem v dalších letech.


Když se podíváte na vývoj oboru finančního poradenství, uvidíte, že prochází poměrně razantní změnou. Souvisí zejména s nástupem internetu a tím, že jednotlivé produkty i s rozvojem matematiky a počítačů umí být výrazně flexibilnější, více individuální. Už to nejsou takové ty balíčkové produkty, jako jsme zažívali v 90. letech minulého anebo začátkem tohoto století. Dneska už není problém téměř jakýkoli produkt velmi dobře nastavit podle přání a možností klienta. Dokonce není až tak zásadní problém umět porovnat produkty mezi sebou. K tomu jsou právě roboporadci a různé srovnávače naprosto ideální nástroje. Tím pádem vývoj oboru bude dneska spíš o tom, že roboporadci budou pomáhat a fungovat v situacích, kdy se prodává něco s poměrně malou přidanou hodnotou. Něco, co je prostě komodita. Něco jako rohlík.


Představte si, že si jdete koupit rohlík. Je v podstatě jedno, jestli jdete do Tesca nebo Glóbusu. Furt je to v podstatě stejný rohlík. V okamžiku, kdy si půjdete koupit něco sofistikovaného jako třeba auto, tak už je zásadní rozdíl, jestli si půjdete koupit třeba Volkswagen, Toyotu, Dacii nebo Ferrari. Je v tom zásadní rozdíl. Není auto jako auto (narozdíl od zmiňovaného rohlíku). Je tam obrovská škála parametrů. Paleta různých odstínů, různých variant. Najednou zjistíte, že stojíte před otázkou, že nejde o to, jak auta srovnat, ale jaké parametry jsou pro vás důležité. Jak zvolit tu srovnávací škálu. Velmi pravděpodobně se bude obor vyvíjet online směrem. Tam, kde se bude jednat v podstatě o komoditní produkty typu běžný účet, spotřebitelský úvěr nebo cestovní pojištění či povinné ručení, bude probíhat nákup přes srovnávače na internetu. Role finančního poradce bude u těchto produktů spíše oslabená. Maximálně bude v rovině: Kliente, měl by sis to zařídit a tady máš internetový srovnávač. Tam si to naklikej.


Oproti tomu budou produkty, kde naopak roboporadci nejsou schopni poradit. Nejsou schopni řešit, když nejde až tak o srovnání jednotlivých produktů, ale spíše o nastavení parametrů produktů. Jinými slovy, jakým způsobem produkt bude fungovat, ať už to jsou hypotéky, nebo životní pojištění, případně investice, zhodnocování majetku, správa portfolia. Tady si myslím, že se neustále bude obor vyvíjet k tomu, že finanční poradci budou nezastupitelní, protože budou znát potřeby klienta, znát je víc dopodrobna. Budou mít s klienty hlubší vztahy, budou postupně rozšiřovat rámec své činnosti i do oborů, které finance přesahují. Například dědické právo, rodinné právo, případně daňové oblasti a úspory na daních. Budou ke své práci využívat právě internetové srovnávače, do kterých budou moci jednoduše zadat, na co se ptají a co klient vlastně potřebuje. V ten okamžik je zásadní, aby váš finanční poradce nebyl úplně dokonale znalý každého jednotlivého produktu, protože to stejně nelze obsáhnout. V tomhle Wikipedii potažmo Google není schopen běžný člověk nahradit, ale je tu od toho, aby správně zvolil produkt a aby ho správně nastavil.


Zásadní otázka, vás jako klientů, na vaše finanční poradce, by neměla být, proč zrovna tento produkt, protože to je upřímně jedno. Ale, proč je takto nastavený tento produkt, proč zrovna tohle řešení je pro mě správné. Pokládáte takovouto otázku svým finančním poradcům? Pokud ne, začněte s tím hned.