Finanční poradenství
22. 09. 2016

Vertikální a horizontální integrace služeb

Možná si řeknete, že finanční poradenství je zprostředkování sady produktů klientovi. Můžeme však jít výrazně dál. Buďto v takzvané horizontální nebo vertikální integraci služeb. Obě tyto integrace jsou dobře známé z ekonomie. Firma, pokud narazí na limit svého růstu nebo chce rozdělit své podnikatelské riziko, jde jedním z těchto dvou směrů. Podívejme se na ně.


Vertikální integrace služeb spočívá v tom, že od produktu, který vytváříte, přejdete k jeho prodeji a naopak. Původně i Partners vznikla proto, aby používala produkty jiných společností, svých obchodních partnerů. A dnes, protože jsme zjistili, že některé produkty nejsou tak kvalitní, jako bychom potřebovali, půjdeme cestou vertikální integrace. Tedy kromě toho, že budeme prodávat již hotová řešení, budeme se podílet na tvorbě nových. Proto postupně vznikly dceřiné společnosti. Například Partners investiční společnost s vlastními fondy nebo jsme navázali spolupráci s obchodními partnery, kteří pro nás vyrábí kvalitní produkty dokonale zapadající do našeho portfolia. Nyní je jednodušší a efektivnější propojovat křivku nabídky s poptávkou. Pokud jste v roli velké pojišťovny s miliony klientů, může se ztratit vazba mezi vámi a klientem a jeho potřebami. Nestíháte pružně reagovat na vývoje trhu. Můžete se snažit o marketingové průzkumy a sledování změn v chování klientů. Pořád ale tu nejlepší informaci, co zákazník potřebuje, má člověk, který se o něj stará. Finanční poradce. My propojujeme právě tu poptávku s nabídkou a máme tedy pro naše klienty kvalitnější možnosti řešení, což je velká konkurenční výhoda. Zároveň naši obchodní partneři mají produkty, které klienti rádi kupují. To je zase jejich konkurenční výhoda. Dochází k tomu, že je vertikální integrace pro všechny strany přínosem.


Horizontální integrace znamená, že místo hlavní činnosti postupně začínáme dělat i něco jiného. Například když si cukrář řekne, že kromě cukroví začne dělat i zmrzlinu. Nebo když si zelinář řekne, že začne prodávat i ostatní potraviny. To Partners zatím nedělá, já v tom však vidím velkou přidanou hodnotu. Proto jsme se rozhodli jít cestou horizontální integrace i v naší kanceláři. Mám formální vzdělání v oblasti účetnictví, moje žena taktéž a máme v tom i praxi a proto jsme se rozhodli, že pro některé naše klienty budeme jako nástavbovou službu zpracovávat daně. Dnes zastřešujeme finanční poradenství, účetnictví, mzdovou agendu a rozšiřujeme naše služby i o další oblasti související s financemi. Ať už jde o základní právní poradenství, kde si nehrajeme na právníky, ale dokážeme poradit, v jakých případech je dobré se obrátit na advokáta. Nebo upozorníme na rizika, co se může stát a posíláme klienty za odborníky. Tím rozšiřujeme své portfolio služeb a ukazujeme klientům, že máme kompetentní přesah, kde jim můžeme být prospěšní a dává nám to smysl.


Napadá Vás, kam a jak můžete rozšířit své možnosti a odbornost, abyste byli pro klienty ještě přínosnější?