Finanční poradenství
02. 05. 2016

Proč jsem EFA a co to mým klientům přináší

Proč EFA?

Když jsem se dozvěděl o certifikátu EFA, tak jsem si říkal, že jej nepotřebuji, protože už se ve financích pohybuji 6 let, učím matematiku a statistiku na vysoké škole a obecně mám ve financích přehled. Poté jsem si uvědomil, že dovednosti, které mám, nijak nejsou navenek vidět. Byl jsem jeden z mnoha finančních poradců v České republice a to, že umím něco navíc oproti ostatním, nikdo nevidí a nemůže poznat. To mě dovedlo k myšlence, že certifikát EFA chci získat proto, že je to reálné potvrzení mých schopností a dovedností.


V té době jsem si bláhově myslel, že financím rozumím, jsem odborník a nemá mě co překvapit. Získání certifikátu EFA jsem tedy považoval spíše za formální potvrzení svých dovedností. Realita byla samozřejmě trochu jiná. V rámci přípravy ke zkouškám jsem velmi rychle dostudoval oblasti, které jsem do té doby znal spíše povrchně a začal si uvědomovat souvislosti mezi financemi a dalšími obory jako je právo nebo daňová problematika. Po zkouškách a zejména po první konferenci EFPA ČR jsem si naplno uvědomil, že i když se můžu formálně zařadit mezi elitu finančních poradců v naší zemi, tak vlastně pořád ještě nic neumím a nemám téměř žádné zkušenosti. Po šesti letech v oboru jsem najednou měl pocit, že teprve opouštím mateřskou školu, jdu do první třídy a budu se učit číst a psát. Slovy klasika: Scio nihil scire. Dnes považuji certifikaci EFA za nutnou pro každého, kdo to s oborem finančního poradenství myslí skutečně vážně.


Přínos pro mě

Titul EFA mi přinesl pevný základ ve znalostech. Tím mi vzrostlo sebevědomí v jednání s klienty i obchodními partnery, protože už nebylo možné mě nachytat na švestkách a prošel jsem formálním prověřením mých znalostí. S touto sebedůvěrou velmi rychle přišly dva další pocity. Pocit odpovědnosti za kvalitu své práce a svého vzdělání. Asi bych nesnesl myšlenku, že se s titulem EFA za jménem spokojím jen s průměrem ať už ve znalostech, nebo odpovědnosti za vývoj oboru jako celku. Druhý pocit je pocit obrovské pokory před naším oborem. Díky kontaktu s finančními poradci ze zahraničí jsem zjistil, jak moc naší prací ovlivňujeme budoucí kvalitu života našich klientů a jak zásadní práci děláme. Dokonce bych řekl, že prvních pár týdnů mě nově objevená pokora a odpovědnost paralyzovaly, protože jsem se bál udělat cokoliv jen proto, abych náhodou neudělal chybu. Teprve po nějaké době přišel klid, nadhled a zjištění, že i když se budu snažit sebevíc, tak sem tam nějakou chybu udělám, protože jsem jen člověk. Naopak jsem se naučil ke svým chybám stavět čelem a napravovat je. Dnes považuji EFA certifikát za obrovský přínos pro svou práci díky pravidelnému následnému vzdělávání. Neustále si udržuji nadhled nad oborem a mám možnost se inspirovat u našich i zahraničních kolegů. To dále zvyšuje kvalitu mé práce. Po třech letech s titulem EFA zažívám obrovský vnitřní klid, protože si uvědomuji, že mimo ostatních nositelů stejného titulu, udělám svoji práci pro klienta lépe, než kdokoliv jiný a pokud přesto nedokážu vymyslet vhodné řešení, tak je to spíše tím, že neexistuje, než že mě nenapadlo.


Přínos pro klienty

V klientské práci se titul EFA neprojeví na první pohled. EFA na vizitce nikomu nepřidá navíc jednu ruku nebo druhou hlavu. Přínos pro klienty spočívá spíše ve změně komunikace a vnitřního nastavení poradce. V jeho vyšší zdravé sebedůvěře a pokoře. Teprve později se objeví i rozdíl ve faktických výsledcích práce. V tom, že svoji práci chceme dělat skutečně celý život, že ji děláme proto, aby naši klienti prožili svůj život podle svých představ s co nejmenšími riziky. Myslím, že rozdíl mezi tím, jestli má poradce titul EFA nebo ne, se u klientů prakticky projeví až za několik let. Ale jakmile se projeví, tak už bude jen narůstat.


Co bude dál?

Tuto otázku bych rozdělil na dvě. Nejdříve co se bude dít s finančním oborem jako celkem a poté, co budu dělat já osobně. Na první otázku je poměrně snadné odpovědět, protože zcela jistě dojde ke konsolidaci trhu ať už z důvodu regulace, nebo zvýšených klientských požadavků. Tato konsolidace pak nutně povede k nárůstu kvality práce, zvýšení bariér vstupu do odvětví a nutné profesionalizaci a dělbě práce. Myslím, že zanedlouho nastane doba, kdy bude pro špičkového finančního poradce nutností výborná asistentka a výborné technické zázemí. Z pohledu vzdělání dokonce očekávám to, že jednoho dne bude titul EFA nutným předpokladem pro výkon práce finančního poradce. A kdo tento titul mít nebude, tak prostě nebude finančním poradcem, ale pouze dealerem finančních produktů. Tedy všichni lidé, kteří chtějí skutečně dělat finanční poradenství a plánování a nejen prodej produktů, budou chtít získat titul EFA.


Z osobního pohledu se chci vždy řadit mezi naprostou elitu finančních poradců v naší zemi. Takže moje vzdělávání rozhodně titulem EFA nekončí, spíše začíná. Již během příštího roku by mělo být možné studovat vyšší evropskou certifikaci EFP (European Financial Planner) a já počítám s tím, že budu mezi prvními účastníky kurzu a pokud si to zasloužím, tak i mezi prvními držiteli tohoto titulu.