Finanční poradenství
12. 09. 2017

Opakovatelnost a flexibilita v oboru financí

Jedno z běžných dilemat finančních poradců. Zejména ve velkých poradenských sítích jako je Partners, Fin centrum a další, se říká, že to nejdůležitější, co musíme zajistit, je, abychom byli opakovatelní. Zejména v okamžiku, kdy budujeme systém, který má poskytovat službu finančního poradenství stovkám tisíců lidí, musí stát na opakovatelnosti. Ale zároveň se říká, že v naší práci máme být kreativní. To jde tak trochu proti sobě. Opakovatelnost, dalo by se říct šablonovitost, je v téměř kontrastu proti slovu flexibilita, individualita nebo kreativita. Jak to spojit dohromady?


Podívejme se na toto téma z jiného úhlu pohledu. Představte si něco, co je dokonale opakovatelné a přitom flexibilní. Například Newtonovy pohybové zákony. Když se na ně podíváte, jsou tři. Všichni jsme se o nich učili ve škole a jsou univerzální, platné ve světě, který okolo nás pozorujeme. V této míře jsou opakovatelné. Jsou stále stejné. Vůči čemu však jsou tyto zákony naprosto flexibilní, jsou podmínky, do kterých tyto zákony dosadíme. Prostě je jinak použijeme. Stejné zákony jinak použijeme v případě, kdy popisujeme třeba kyvadlo a jinak je použijeme, když popisujeme jedoucí vlak, nebo auto v zatáčce. I v našem oboru je to tak, že to, co by mělo být opakovatelné, jsou metodické postupy, principy a pravidla jak pracovat. Naopak to, kde musíme být flexibilní a kreativní, je, jak obecně platné zákony napasovat na konkrétní situaci konkrétních klientů a jejich životů.


Z toho plyne, že my jako finanční poradci, bychom měli být primárně kreativní v zajštění potřeb a přání klienta, co od nás očekává, jak mu vysvětlit, co mu přinášíme a přitom musíme zajistit, aby principy, na kterých přinášíme naše řešení, byly dlouhodobě opakovatelné a správné. Což naštěstí jsou. Základní principy našeho oboru jsou staré 10 000 let, 500 let, některé 200 let. Ať už se bavíme o složeném úročení nebo základní technice odkládání peněz do rezerv a případně věci typu růst produktivity práce, dělba práce a mnoho dalších. To jsou všechno tisíce let staré a ověřené postupy. Nebo moderní finanční matematika, která v podstatě vznikla v 12. - 13. století. Případně moderní pojistná matematika, která je záležitostí 17. nebo 18. století. V současné době na finančním trhu nevymýšlíme nic moc nového. Většina principů už prostě je. Jenom se díky vývoji trhu mění aplikace a situace, do kterých se tyto principy staví.


Je otázka, jak moc máte zakořeněné principy finančního poradenství jako finanční poradci a jak moc máte zakořeněné principy řízení svých financí jako klienti. Čím opakovatelnější, čím lépe zakořeněné principy máte, tím lépe obstojíte a lépe využijete flexibilitu v různých životních situacích, do kterých se dostanete. Zkuste si sepsat jakými zákony, principy se ve svých financích řídíte. Věřím, že vám to pomůže.