21. 11. 2023

Zaměstnanecké benefity

Kurz seznamuje účastníky s principy využívání benefitů jako nepřímého nástrole jersonální politiky a aktuálními využívání zaměstnaneckých benefitů. Kurz reflektuje zejména legislativní změny v roce 2023 a jejich dopad na segment zaměstnaneckých benefitů.

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je ukázat do jaké míry souvisí výše finanční odměny s motivací zaměstnance a jakým způsobem kombinovat benefity tak, aby to pro zaměstnance i zaměstnavatele bylo výhodné a z pohledu nákladů optimální.

Obsah kurzu

  1. Životní cyklus pracovníka a firmy
  2. Trh práce a ekonomický cyklus
  3. Motivace k práci
  4. Daňová konstrukce odměňování pracovníků
  5. Break even point outsorcingu
  6. Finanční benefity a jejich nákladovost
  7. Nefinanční benefity a jejich nákladovost

Informace ke kurzu

Kurz je prezenční a bude se konakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zůčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM.


Více info