22. 11. 2023

Workshop investiční nástroje, daně a poplatky

Cílem workshopu je ukázat regulatorní a daňový rámec nabízení různých investičních produktů a na základě toho porovnat jejich nákladovost a složitost řízení portfolia pro klienta a poradce. Chceme zejména poplatkově, procesně, behaviorálně a daňově porovnat aktivně řízené portfolio pasivních nástrojů a aktivně řízené portfolio aktivních nástrojů. Dále porovnáme modely odměňování poradců a dopad odměňování do daní (provize, přímo placené poradenství a jejich kombinace). Ukážeme si základní výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.

Cíl kurzu

Znát rozdíly mezi různými přístupy v řízení investičního portfolia a znát mantinely jejich vhodnosti a použitelnosti pro klienta. Ať budu provizně nebo přímo placený poradce tak bych měl vědět, proč to tak mám nastaveno a ne proto, že mi to někdo někdy řekl.

Obsah kurzu

  1. Nákladovost nástroje ETF x OPF
  2. Nákladovost investiční služby poradce - trailer fee x přímá platba
  3. Aktivní x pasivní investování - kladná alfa, částečný výběr titulů v portfoliu
  4. Řízení portfolia, oprávnění poradce a regulatorní rámec
  5. Behaviorální řízení klienta
  6. Zdaňování operací s investičními nástroji


Více info