21. 11. 2023

Workshop formy podnikání, rizika, náklady,…

Cílem workshopu je prakticky ukázat rozdíl mezi různými formami podnikání v našem oboru tak, aby měl každý poradce dostatečné informace pro rozhodování, zda bude podnikat jako FOP nebo pomocí nějaké PO. Chceme rozebrat několik úhlů pohledu - míra zdanění v závislosti na tržbách a reálné ziskovosti, rizika jednotlivých forem podnikání a míra nesené odpovědnosti, možnosti růstu podnikání, možnosti exitu podnikání

Cíl kurzu

Znát rozdíly mezi různými formami podnikání a znát mantinely jejich vhodnosti a použitelnosti. Chceme, aby poradce měli informace k volbě formy podnikání tak, aby to byla skutečně jejich kvalifikovaná volba a ne aby to byla volba na základě "jedna paní povidala". Věříme, že správně zvolená forma podnikání v konečném důsledku vede ke zkvalitnění poskytované služby pro klienta.Více info