22. 11. 2023

Tipařina, regulace, neoprávněné podnikání - workshop

Workshop přímo navazuje na e-learning na toto téma. Jeho cílem je umožnit řízenou diskuzi nad případovými studiemi pro poradce, kteří již e-learning absolvovali. Věříme, že řízená diskuze s možností klást dotazy z praxe bude obohacující nadstavbou nad e-learningem na toto téma.

Cíl kurzu

Vědět, jak předcházet riziku daňových problémů a trestní odpovědnosti v práci klienty, Znát rozsah svých oprávnění a vědět, jaké praktiky jsou již regulatorně na hraně nebo dokonce za ní.

Obsah kurzu

  1. Výdělečná činnost a jají regulace - závislá, SVČ,...
  2. Neoprávěné podnikání a jeho znaky
  3. Regulace prodeje finančních produktů (ZPKT, ZISIF, ZDPZ, ZDPS,ZSS, ZSÚ)
  4. Vztah samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce
  5. Jednání vlastním jménem na cizí účet a odpovědnost z toho plynoucí
  6. Smlouva o spolupráci a její kolize s jinými smlouvami v praxi
  7. Případové studie a soudní perličky


Více info