22. 11. 2023

SJM sezdaných a nesezdaných partnerů

ZÁZNAM WEBINÁŘE, který se konal v roce 2021 v rámci KFP online klubu. Je zařazen do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP a pro poradce PFP/EFA/EFP je za zvýhodněnou cenu!

Témata webináře

  • SJM, základní charakteristika majetkových práv za trvání svazku.
  • Rzdíly u sezdaných a nesezdaných párů.
  • Na co klienty upozornit při prezentaci finančního plánu v návaznosti na závazky z hypotéky.
  • Určení majetkových vztahů při existenci dluhů vymáhaných soudní cestou.
  • Kontrolní seznam, jak vše zavést do praxe.

Následné vzdělávání

  • Záznam webináře je zařazen do následného vzdělávání EFA/PFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
  • Pro úspěšné absolvování webináře je třeba shlédnout záznam a po něm úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost informací z webináře.
  • Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.


Více zde