21. 11. 2023

Mezigenerační převody majetku

Kurz je určen těm, kteří chtějí své klienty dobře připravit na situace, kdy chce klient buď řízeným způsobem předat svůj majetek z generace na generaci, nebo na situaci, kdy klient nečekaně zemře a zanechá po sobě majetek, závazky a blíže neurčený okruh dědiců.

Cíl kurzu

Získání základních znalostí z oblasti rodinného práva a absultních majetkových práv tak, aby byl poradce připraven na očekávané situace (předání majetku za života) i na neočekávané situace (úmrtí, rozvod,..) a věděl, jak je u klientů efektivně řešit.


Obsah kurzu

  • Životní cyklus člověka a jeho majetku
  • Možný okruh použití majetku po smrti
  • Darování majetku za života
  • Nemovitosti a výměnek
  • Dědění ze zákona
  • Dědění ze závěti
  • Dědění z dědické smlouvy
  • Svěřenské fondy
  • Nadace, nadační fondy
  • Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.    


Více info