22. 11. 2023

DPH, silniční daň, spotřební daň a cla pro finanční poradce

Kurz seznamuje účastníky s principy nepřímého zdaňování - DPH, spotřební daně a cel zejména s ohledem na daňové změny v roce 2023

Cíl kurzu

Kurz je koncipován tak, aby finanční poradci věděli nejen jaká je aktuálně platná a používaná daňová legislativa, ale i jaké jsou očekávané změny do budoucna, jak se v případných změnách vyznat a jak je využít pro svoje klienty v poradenské praxi.

Kurz by měl účastníkům pomoct pochopit rozdílnost principů mezi přímými daněmi a nepřímými daněmi.

Účastníci by měli odcházet se znalostí systému zdaňování tak, aby v případě budoucích změn dokázali tyto změny promítnout do své praxe.

Obsah kurzu

  1. Konstrukce daně z přidané hodnoty
  2. Plátce daně a jeho povinnosti
  3. Kontrolní a souhrnné hlášení
  4. Identifikované osoby
  5. Reverse chargé
  6. Částečné uplatnění odpočtu – koeficienty
  7. Silniční daň
  8. Spotřební daně
  9. Cla a související mezinárodní aspekty zdaňování


Více info