21. 11. 2023

Daňový workshop

Kurz přímo navazuje na kurzy Zákon o daních z příjmů I a II a zákon o DPH a dalších daních. Cílem workshopu je ukázat na případových studiích z praxe nejčastější chyby klientů a finančních poradců. Část workshopu bude cíleně věnována dotazům účastníků z praxe.

Cíl kurzu

Vyvarovat se chyb v daňové oblasti, které ohrožují klienty. Na případových studiích ukázat nejčastější chyby z praxe.

Obsah kurzu

  1. Souběh příjmů FO podle různých paragrafů
  2. Chyby v evidenci majetku
  3. Chyby v práci s paušálním režimem a paušálními výdaji
  4. Plátci DPH, kteří o tom neví
  5. Zdaňování operací s cennými papíry
  6. Zdaňování operací s dalším "investičním majetkem" - krypto, drahé kovy,..
  7. Silniční daň -platit nebo ne?
  8. Přijetí služby ze zahraničí - identifikovaná osoba


Více info