22. 11. 2023

Daň z příjmů právnických osob

Kurz seznamuje účastníky s principy zdaňování příjmů právnických osob, možnostmi optimalizace zdanění a limitů použití optimalizačních postupů. Kurz zároveň zohledňuj předpokládané změny v daňovém systému v roce 2023.

Cíl kurzu

Předání znalostí o zdaňování právnických osob tak, aby poradci ve své praxi dokázali upozornit na případné chyby, kterých se klienti z neznalosti bohužel běžně dopouštějí.

Obsah kurzu

 • Struktura právnických osob a jejich zdanění
 • s.r.o.
 • v.o.s.
 • a.s.
 • k.s.
 • Základy účetnictví a výkazy
 • Obchodní majetek společnosti a odpisy
 • Zdaňování benefitů
 • Společná ustanovení ZDP
 • Změny 2018/2019
 • Daňová optimalizace

Informace ke kurzu

Kurz je prezenční a bude se konakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zůčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM.Více info