21. 11. 2023

Daň z příjmu fyzických osob

Kurz seznamuje účastníky s principy zdaňování příjmů fyzických osob, možnostmi optimalizace zdanění a limitů použití optimalizačních postupů. Kurz zároveň zohledňuje předpokládané změny v daňovém systému v roce 2023.

Cíl kurzu

Cílem školení je vysvětlit principy zdaňování fyzických osob. Obsah pokryje zákon o daních z příjmů v platném znění včetně návazností na související zákony – zákon o zdravotním pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o účetnictví. Nebudeme probírat úskalí související s DPH, silniční daní a majetkovými daněmi.

Na tento kurz navazuje kurz Zákon o dani z příjmů PO.

Obsah kurzu

 • Obecné principy konstrukce daní
 • Struktura a význam daňového systému ČR
 • Daň z příjmů FO podle typu příjmů
 • Závislá činnost (§6)
 • Podnikání (§7)
 • Příjmy z kapitálového majetku (§8)
 • Příjmy z pronájmu (§9)
 • Ostatní příjmy (§10)
 • Další ustanovení ZDP pro FO
 • Nezdanitelné části základu daně
 • Sdružení FOP
 • Spolupracující osoba


Kurz seznamuje účastníky s principy zdaňování příjmů fyzických osob, možnostmi otimalizace zdanění a limitů použití optimalizačních postupů. Kurz zároveň zohledňuje předpokládané změny v daňovém systému v roce 2023.

Informace ke kurzu

Kurz je prezenční a bude se kontakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zúčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM. Přesné informace ke kurzu vám přijdou mailem po přihlášení.


Více info